Pro vinaře a vinařství

Naší produkcí dokážeme komplexně pokrýt potřeby a požadavky vinařů a to výrobou skladovacích nádrží, maceračních nádrží, vinifikátorů, odkalovacích nádrží,kvasných nádrží, násypek, van, sběrných vozů.